Filmoteka Narodowa
Strona główna > O projekcie

O stronie

GAPLA to internetowa galeria plakatu filmowego prezentująca zdigitalizowaną kolekcję plakatów i afiszy filmowych ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego. Witryna www.gapla.fn.org.pl jest kolejnym po Fototece www.fototeka.fn.org.pl serwisem internetowym prezentującym cyfrową kolekcję materiałów okołofilmowych ze zbiorów FINA. Na starcie Gapla prezentowała ok. 2 500 plakatów i afiszów z ich krótką charakterystyką. Obecnie trwają prace nad powiększaniem kolekcji.

Celem serwisu Gapla - galeria plakatu filmowego jest:

  • edukacja i upowszechnianie kultury filmowej zgodnie z Ustawą o kinematografii z dn. 30.06.2005 r. (Dz.U. nr 13 poz. 1111) i statutem FN, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 17 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 29.04.2008 r.
  • zabezpieczenie zbiorów ikonograficznych Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego i ich opracowanie
  • cyfryzacja i prezentacja zbiorów ikonograficznych Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego w domenie cyfrowej

Na stronie chcielibyśmy prezentować cały – zachowany w zbiorach FINA - dorobek polskiej grafiki filmowej: najstarsze zabytki grafiki użytkowej reklamujące pokazy kinematografu braci Lumière w Krakowie, przedwojenne afisze i plakaty, powojenne plakaty do filmów polskich i zagranicznych, a także zagraniczne plakaty do produkcji światowych, jak i polskich. Ciekawy zbiór tworzą także plakaty do imprez filmowych: festiwali, przeglądów, pokazów specjalnych.

Digitalizacja plakatów i afiszy w FINA odbywa się od roku 2008 i realizowana jest z wykorzystaniem skanerów Colortrac SmartlF GxT42 oraz Epson Expression 10000 XL. Pierwotnie ewidencja zbioru opracowywana była w systemie SI Filmoteka, z którego pobierane są metadane wykorzystywane w opisie plakatów na stronie.

Aktualnie trwają prace nad przeniesieniem kolekcji cyfrowej oraz metadanych do nowego systemu archiwizacji tzw. Centralnego Katalogu FINA, skąd już wkrótce Gapla będzie pobierać kolejne opracowane obiekty.

Plakaty prezentowane w serwisie są opatrzone logo Filmoteki i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego i innych licencji ustawowych określonych w przepisach dotyczących ochrony praw autorskich, w tym także  wizerunku osób fizycznych, zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 ((Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Jakiekolwiek inne wykorzystywanie prezentowanych w serwisie plakatów, poza prawem do ich przeglądania, wymaga kontaktu z pracownikiem Zespołu Marketingu FINA e-mail: marketing@fina.gov.pl.

Plakaty udostępniane są na miejscu w Bibliotece i Czytelni Filmoteki Narodowej.

 


 


 

Projekt internetowej prezentacji scyfryzowanych plakatów filmowych ze zbiorów Filmoteki Narodowej realizowany był dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu Repozytorium Cyfrowego Filmoteki, poprzez program digitalizacyjny: Program Wieloletni KULTURA+ Priorytet: „Digitalizacja” w 2012 r. KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015 zarządzanym przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu „Digitalizacja” jest wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez m.in. cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.