Filmoteka Narodowa
Strona główna > O projekcie

POPC

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 FINA realizuje projekt „Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA”.

Głównym celem projektu jest zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o zasobach FINA poprzez nową platformę cyfrową FINA, zapewniającą szeroki dostęp do zgromadzonych i budowanych w przyszłości zasobów audiowizualnych Filmoteki, pozwalającą Filmotece na efektywne zarządzanie rosnącym zbiorem danych. Kolejny cel to Cyfryzacja zasobów archiwalnych FINA w celu ich zabezpieczenia dla potomności oraz efektywnego upowszechnienia.

W wyniku realizacji projektu udostępnionych zostało 200 materiałów filmowych przedwojennych i powojennych oraz 4800 materiałów okołofilmowych. Co ważne, cyfryzacja objeła 50 filmów przedwojennych, w tym taśmy z kolekcji nitro, zagrożone utratą z powodu postępującego rozpadu nośnika. Spośród dokonań polskiej kinematografii przedwojennej Filmoteka udostępniła m.in. dzieła Michała Waszyńskiego, Henryka Szaro, Mieczysława Krawicza, Adama Krzeptowskiego czy Aleksandra Forda.

Polskie kino powojenne reprezentowane jest w projekcie przez filmy m.in. Grzegorza Królikiewicza, Jerzego Hoffmana, Janusza Majewskiego Zbigniewa Kuźmińskiego, Sylwestra Chęcińskiego, Witolda Leszczyńskiego, Andrzeja Barańskiego, Waldemara Krzystka, Macieja Wojtyszki, Tomasza Zygadły czy Wojciecha Wójcika. Wykonano również digitalizację krótkich metraży, a także animacji tak uznanych twórców jak Piotr Dumała, Ryszard Czekała czy Julian Józef Antonisz. Została również wykonana digitalizacja 4800 materiałów okołofilmowych, w tym m.in. scenariusze, scenopisy, plakaty oraz fotosy.

Realizacja projektu jest istotnym elementem ochrony, zabezpieczania i upowszechniania materiałów archiwalnych, który jest zgodny z misją statutową Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Zakończenie projektu inwestycyjnego przypada na październik 2023 roku.

Realizacja projektu „Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA” jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 27 523 225 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 23 292 905 PLN
Czas trwania projektu: 15.04.2022 r. – 15.10.2023 r.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


 

W ramach projektu „Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zostały zdigitalizowane także materiały okołofilmowe, takie jak: fotosy, materiały literackie oraz plakaty filmowe, które prezentowane są na nowo powstałym portalu www.fina.gov.pl

Link do kolekcji zdigitalizowanych w ramach projektu  plakatów: https://www.fina.gov.pl/zbiory/plakaty-new/baza-zbiorow/