Filmoteka Narodowa
Strona główna > O projekcie

Ogólne informacje

O SERWISIE

 

GAPLA – Galeria Plakatu Filmowego – to kolejny po Fototece www.fototeka.fn.org.pl serwis internetowy, prezentujący scyfryzowaną kolekcję materiałów okołofilmowych ze zbiorów Filmoteki Narodowej. Na starcie prezentujemy ponad 2 500 plakatów i afiszów filmowych wraz z krótką ich charakterystyką. W planach mamy sukcesywne powiększania tej kolekcji.

Cele serwisu GAPLA to:

  • edukacja i upowszechnianie kultury filmowej zgodnie z Ustawą o kinematografii z dnia 30.06.2005 r. (Dz.U. nr 13 poz. 1111) i statutem Filmoteki Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 17 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.04.2008 r.
  • zabezpieczenie zbiorów ikonograficznych Filmoteki Narodowej i ich opracowanie
  • cyfryzacja i prezentacja zbiorów ikonograficznych Filmoteki Narodowej w domenie cyfrowej.

W GAPLI pragniemy prezentować cały – zachowany w zbiorach Filmoteki - dorobek polskiej grafiki filmowej: najstarsze zabytki grafiki użytkowej reklamujące pokazy kinematografu braci Lumière w Krakowie, przedwojenne afisze i plakaty, powojenne plakaty do filmów polskich i zagranicznych, a także zagraniczne plakaty do produkcji światowych, jak i polskich. Ciekawy zbiór tworzą także plakaty do imprez filmowych: festiwali, przeglądów, pokazów specjalnych.

Digitalizacja plakatów i afiszów w Filmotece Narodowej realizowana jest od roku 2008, z wykorzystaniem skanerów Colortrac SmartlF GxT42 oraz Epson Expression 10000 XL. Ewidencja zbioru opracowywana jest w systemie SI Filmoteka, z którego pobierane są metadane, wykorzystywane w opisie plakatów na stronie internetowej GAPLA. Naszą ambicją jest zdigitalizaowanie całego archiwalnego zbioru plakatów, dzięki czemu nie tylko zabezpieczymy oryginalne materiały, ale także za pośrednictwem internetu zaprezentujemy bezcenną kolekcję wszystkim zainteresowanym.

Plakaty prezentowane w serwisie są opatrzone logo Filmoteki Narodowej i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego oraz innych licencji ustawowych określonych w przepisach dotyczących ochrony praw autorskich, w tym także  wizerunku osób fizycznych, zgodnie z Oddziałem 3 Dozwolony użytek chronionych utworów oraz art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Jakiekolwiek inne wykorzystywanie prezentowanych w serwisie plakatów, poza prawem do ich przeglądania, wymaga kontaktu z pracownikiem Zespołu Dokumentacji Historyczno-Filmowej e-mail: aczechowska@fn.org.pl, tel. 22 542 10 72.

Plakaty udostępniane są również w Bibliotece i Czytelni Filmoteki Narodowej.


 


 

 

Projekt internetowej prezentacji scyfryzowanych plakatów filmowych ze zbiorów Filmoteki Narodowej odbywa się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu Repozytorium Cyfrowego Filmoteki, poprzez program digitalizacyjny: Program Wieloletni KULTURA+ Priorytet: „Digitalizacja” w 2012 r. KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015 zarządzanym przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu „Digitalizacja” jest wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez m.in. cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.