Filmoteka Narodowa
Strona główna > Karta autora

Józef Mroszczak

Urodził się w 1910 w Nowym Targu. Studiował w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie (1930 – 1934) oraz w Kunstgewerbeschule i Graphishe Lehr und Versuchsanstalt w Wiedniu (1934 – 1937). Zdobył dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Był członkiem polskiej sekcji AGI – Alliance Graphique Intrenationale.

Zajmował się grafiką użytkową, tworzył  projekty plakatów, okładek i opracowania graficzne książek i czasopism. Zajmował się wystawiennictwem, projektował min. pawilony handlowe na wystawy w: NRD, Hiszpanii, Francji, Włoszech.

Był jednym z założycieli Polskiej Szkoły Plakatu. Jego twórczość w tej dziedzinie cechowało użycie lapidarnych, prostych środków, barwnych plam malarskich, celnej syntezy i logiki przekazu.

Zrealizował około 100 plakatów. Był autorem książki propagującej polski plakat Polnische Plakat Kunst (1963). Przed II wojną światową był współorganizatorem Wolnej Szkoły Malarstwa i Rysunku w Katowicach, w 1946 współtworzył Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych. Oprócz działalności artystycznej zajmował się pracą dydaktyczną. W 1952 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie wykładał grafikę użytkową w Akademii Sztuk Pięknych. Pracował także w Darmstadtcie, Dusseldorfie, Ulm, Wiedniu, Berlinie, Parmie, Linzu, Kolonii i Brukseli.

Był inicjatorem powstania Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz współtwórcą Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Zmarł w 1977 roku, w Warszawie.

Wystawy indywidualne:

  • 1962  Katowice
  • 1964  Wiedeń
  • 1968  Londyn


Nagrody:

  • 1950  Nagroda Miasta Katowic Za twórczość
  • 1953  Nagroda Państwowa III stopnia
  • 1961  Nagroda Ministra Kultury Sztuki I stopnia
  • 1965  Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Edytorskiej, Lipsk
  • 1966  Nagroda na Międzynarodowej Wystawie Grafiki
  • 1968  Nagroda Szwajcarskiego Związku Grafików „Prisma”
  • 1968  Nagroda Państwowa II stopnia
  • 1976  Pierwsza Nagroda UNESCO za kalendarz